Array Programování PLC | RITEK

Programování PLC

Pro řízení strojů se používají Logické programovatelné automaty PLC (Programable Logic Controler). Řídící program potom řídí funkce stroje (ventily, motory, frekvenční měniče) a v případě zobrazování údajů a zpráv pro obsluhu i displeje. To se děje v závislosti na vstupních signálech od senzorů (bezdotykové spínače, koncové spínače, teplotní čidla, atd.) a ovládacích prvků (tlačítka, přepínače, klávesnice, apod.). Změnou tohoto programu je potom možné upravit funkci stroje podle konkrétní potřeby bez nutnosti montáže dalších elektrických prvků (relé, časová relé, počítadla) a bez změny elektrického zapojení.

Upravíme funkce stávajících strojů, které úpravu umožňují. Vše dle požadavků zákazníka přeprogramováním řídícího programu automatu PLC. Jedná se o PLC firem Siemens, Tecomat, Telemecanique, Unitronics, Moeller, Mitchubshi, Koyo.

PLC se vyrábí v provedeních od malých, kompaktních - obsahujících řádově desítky vstupů a výstupů, až po velké, modulární, které je možné rozšiřovat přidáním potřebných modulů a obsluhovat stovky vstupů a výstupů.

progr

Na displejích, ať již samostatných nebo integrovaných do PLC, lze zobrazovat kromě jednoduchých textových zpráv a dat i graficky znázorněné prvky strojů nebo celých výrobních linek a jejich aktuálních stavy.

Nabízíme i vizualizaci řídících systémů na PC.

E-shop

Hlavní stránka  > Elektro  > Programování PLC