Array Spouštěče motorů | RITEK

Spouštěče motorů

- s nadproudovou a zkratovou ochranou                                                    spou motoru
- nastavení tepelné spouště 0,1 - 32 A
- splňují funkci odpojovače, protože ve vypnuté poloze mají
  dostatečnou izolační vzdálenost
- aktuální pozice pohyblivých kontaktů je indikována polohou
  ovladačů

GZ1M05          Jistič 3P; M; 0,63 - 1,0 A; tlačítkový ovladač
GZ1M06          Jistič 3P; M; 1,0 - 1,6 A; tlačítkový ovladač
GZ1M07          Jistič 3P; M; 1,6 - 2,5 A; tlačítkový ovladač
GZ1M08          Jistič 3P; M; 2,5 - 4,0 A; tlačítkový ovladač
GZ1M10          Jistič 3P; M; 4,0 - 6,3 A; tlačítkový ovladač
GZ1M14          Jistič 3P; M; 6,0 - 10,0 A; tlačítkový ovladač
GZ1M16          Jistič 3P; M; 9,0 - 14,0 A; tlačítkový ovladač
GZ1AN11        Pomocné kontakty boční 1S1R
GZ1AN20        Pomocné kontakty boční 2S

E-shop

Hlavní stránka  > Prodej  > Spouštěče motorů